0592 - 614046 info@rispens.nl

Veelgestelde vragen

Alle antwoorden vind je hier

scheepbouw
Wanneer wordt mijn loon uitbetaald?

Wekelijks wordt het salaris berekend aan de hand van jouw (digitale) declaratie, waarop de gewerkte uren zijn ingevuld. Het is belangrijk dat je je declaratie elke week op tijd instuurt. Als je maandags je (digitale) declaratie instuurt dan garanderen wij dat je uiterlijk vrijdags je salaris ontvangt.

Wanneer worden mijn reserveringen uitbetaald

Indien je één of meerdere vakantiedagen opneemt, wordt jouw aanvraag in de desbetreffende week verwerkt. Uiteraard wordt bij de verwerking van je aanvraag gekeken naar je openstaande saldo, welke je vindt op je loonstrook.

Heb je aan het einde van je dienstverband nog een aantal vakantiedagen over, dan zullen deze uiterlijk 5 weken na je laatste werkdag worden uitbetaald. Naast vakantiedagen heb je recht op vakantietoeslag. Deze bedraagt 8,33% van het bruto salaris en wordt jaarlijks automatisch in de eerste week van juni uitbetaald of – indien je tussentijds stopt met je werkzaamheden – bij de eindafrekening 5 weken na je laatste werkdag.

Waar kan ik mijn loonstrook terugvinden?

Nadat alle declaraties zijn verwerkt worden de salarissen uitbetaald en de loonstroken klaargezet. Jouw loonstrook wordt vervolgens naar het bij ons bekende e-mailadres gemaild.

Waar geef ik mijn gewerkte uren door?

Het doorgeven van je gewerkte uren is afhankelijk van de opdrachtgever waar je werkt. In de meeste gevallen krijg je een inlog voor ons digitale urenportaal E-UUR, waarmee je jouw gewerkte uren wekelijks digitaal kunt invullen. Het kan ook zijn dat je een werkbriefje moet invullen die je na je werkweek kunt mailen naar uren@rispens.nl of dat wij je werkuren rechtstreeks van onze opdrachtgever ontvangen.
Over wat voor jou van toepassing is, word je voor aanvang van de werkzaamheden uitgebreid geïnformeerd.

Ik ben mijn inloggegevens kwijt

Je bent je wachtwoord kwijt of vergeten? Geen probleem. Bij het inlogscherm van E-uur kun je eenvoudig een nieuw wachtwoord aanvragen door te klikken op de button: ‘wachtwoord vergeten.’

Ben je vergeten met welk e-mailadres je via E-uur inlogt? Neem dan contact op met onze vestiging, dan kijken we dit voor je na.

Ik heb een klacht of melding

Een klacht of melding kun je telefonisch of schriftelijk melden bij de medewerkers van Rispens vakpersoneel. De contactgegevens vind je hier.

Hoe meld ik mij ziek?

Ben je ziek? Heel vervelend natuurlijk. Wel is het belangrijk om je tijdig ziek te melden bij het bedrijf waarvoor je werkt (de opdrachtgever) én bij Rispens vakpersoneel. Meld je daarom af vóór aanvang van de werkzaamheden (uiterlijk 09.00 uur) op de dag van ziekte. Als je tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken, dan meld je dit bij je directe leidinggevende op de werkvloer. Breng daarnaast ook gelijk Rispens vakpersoneel op de hoogte. De ziekmelding moet door jou zelf worden gedaan. Het is belangrijk om je op tijd ziek te melden, omdat we geen ziekmeldingen (en ziekengeld) met terugwerkende kracht kunnen verwerken.

Ben je weer hersteld? Meld dit dan ook weer bij zowel je leidinggevende van het bedrijf waar je werkt als bij Rispens vakpersoneel.

Hoe kan ik verlof aanvragen?

Als je werkt voor Rispens vakpersoneel, dan heb je naast de normale beloning recht op vakantiedagen, vakantiegeld en in een aantal gevallen op loondoorbetaling bij bijzonder verlof. Deze reserveringen worden berekend op basis van een cao vastgesteld percentage van het bruto uurloon.
Je kunt je verlofuren declareren via het online urenportaal of via het werkurenbriefje. Uiteraard wordt bij de verwerking van je aanvraag gekeken naar je openstaande saldo, welke je vindt op je loonstrook. Is er sprake van bijzonder verlof? Dan heb je in een aantal (cao vastgestelde) situaties recht op loondoorbetaling. Je kunt bij bijzonder verlof het beste even contact met ons opnemen om dit af te stemmen.
Belangrijk!
Zorg ervoor dat je je aanvraag voor verlofuren hebt afgestemd met je leidinggevende van het bedrijf waar je werkt. Pas als zij akkoord geven op je verlofaanvraag, kun je de verlofuren opnemen.

Hoe kan ik me inschrijven?

Op deze site kun je direct solliciteren of de vacaturepagina invullen. Met het invullen daarvan sta je nog niet officieel ingeschreven bij Rispens vakpersoneel. We nemen binnen 1 werkdag contact met je op om je te informeren over de mogelijkheden. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een intakegesprek om je inschrijving compleet te maken.
Je kunt uiteraard ook langs komen bij een vestiging van Rispens vakpersoneel. Het is dan wel handig om van tevoren telefonisch een afspraak te maken. Onze contactgegevens vind je hier.

Bouw ik ook pensioen op?

Zeker! Bij Rispens wijken we hierin zelfs in positieve zin af van het pensioenregelement! Bij ons begin je namelijk direct (mits je min. 21 jaar bent) met deelname in de betere Stipp pluspensioenregeling. We hanteren dus geen wachttijd van 8 weken en je hoeft niet eerst 52 weken deel te nemen in de basisregeling.

Normaal gesproken hanteren bureaus eerst een wachttijd van 8 weken (waarover je geen pensioen opbouwt) waarna je 52 weken deelneemt aan de basisregeling (8% van de pensioengrondslag welke voor rekening komt van het bureau) Zodra je minimaal 52 weken hebt deelgenomen aan de basispensioenregeling, ga je pensioen opbouwen via de Stipp Plusregeling. Binnen de Plusregeling is de pensioenpremie 12% maar daarvan betaal je zelf 4% mee als werknemersbijdrage. Wij zorgen ervoor dat de pensioenregeling correct wordt ingehouden op je loonstrook en afgedragen aan het Stipp pensioenfonds.

Share This