0592 - 614046 info@rispens.nl

Faq

Je vind hier een antwoord op de meest gestelde vragen door werkzoekenden en werknemers. Werk je al voor Rispens Uitzendbureau? Dan vind je de meeste informatie ook terug in onze huisregels.

Wekelijks wordt het salaris berekend aan de hand van jouw (digitale) declaratie, waarop de gewerkte uren zijn ingevuld. Het is belangrijk dat je je declaratie elke week op tijd instuurt. Als je maandags je (digitale) declaratie instuurt dan garanderen wij dat je uiterlijk vrijdags je salaris ontvangt.

Indien je één of meerdere vakantiedagen opneemt, wordt jouw aanvraag in de desbetreffende week verwerkt. Uiteraard wordt bij de verwerking van je aanvraag gekeken naar je openstaande saldo, welke je vindt op je loonstrook.

Heb je aan het einde van je dienstverband nog een aantal vakantiedagen over, dan zullen deze uiterlijk 6 weken na je laatste werkdag worden uitbetaald. Naast vakantiedagen heb je recht op vakantietoeslag. Deze bedraagt 8,33% van het bruto salaris en wordt jaarlijks automatisch in de eerste week van juni uitbetaald of – indien je tussentijds stopt met je werkzaamheden – bij de eindafrekening 6 weken na je laatste werkdag.

Nadat alle declaraties zijn verwerkt worden de salarissen uitbetaald en de loonstroken klaargezet. Jouw loonstrook wordt vervolgens naar het bij ons bekende e-mailadres gemaild.

Het doorgeven van je gewerkte uren is afhankelijk van de opdrachtgever waar je werkt. In de meeste gevallen krijg je een inlog voor ons digitale urenportaal E-UUR, waarmee je jouw gewerkte uren wekelijks digitaal kunt invullen. Het kan ook zijn dat je een werkbriefje moet invullen die je na je werkweek kunt mailen naar uren@rispens.nl of dat wij je werkuren rechtstreeks van onze opdrachtgever ontvangen.
Over wat voor jou van toepassing is, word je voor aanvang van de werkzaamheden uitgebreid geïnformeerd.

Je bent je wachtwoord kwijt of vergeten? Geen probleem. Bij het inlogscherm van E-uur kun je eenvoudig een nieuw wachtwoord aanvragen door te klikken op de button: ‘wachtwoord vergeten.’

Ben je vergeten met welk e-mailadres je via E-uur inlogt? Neem dan contact op met onze vestiging, dan kijken we dit voor je na.

Een klacht kun je telefonisch of schriftelijk melden bij de medewerkers van Rispens Uitzendbureau. De contactgegevens vind je hier.

Indien je ziek bent, dien je je persoonlijk, vóór aanvang van de werkzaamheden, uiterlijk vóór 09.00 uur op de dag van ziekte, ziek te melden bij het bedrijf waar je te werk bent gesteld én bij de vestiging van Rispens Uitzendbureau die je heeft uitgezonden.
Als je tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meld je dit bij je direct leidinggevende van het bedrijf waar je tewerkgesteld bent én bij Rispens Uitzendbureau.
De ziekmelding moet door jou zelf worden gedaan. Het is belangrijk om je op tijd ziek te melden omdat we geen ziekmeldingen (en ziekengeld) met terugwerkende kracht kunnen verwerken.

Ben je weer hersteld? Meld dit dan ook weer bij zowel je leidinggevende van het bedrijf waar je werkt als bij Rispens Uitzendbureau.

Als je werkt voor Rispens Uitzendbureau, dan heb je naast de normale beloning recht op vakantiedagen, vakantiegeld en in een aantal gevallen op loondoorbetaling bij bijzonder verlof. Deze reserveringen worden berekend op basis van een cao vastgesteld percentage van het bruto uurloon.
Je kunt je verlofuren declareren via het online urenportaal of via het werkurenbriefje. Uiteraard wordt bij de verwerking van je aanvraag gekeken naar je openstaande saldo, welke je vindt op je loonstrook. Is er sprake van bijzonder verlof? Dan heb je in een aantal (cao vastgestelde) situaties recht op loondoorbetaling. Je kunt bij bijzonder verlof het beste even contact met ons opnemen om dit af te stemmen.
Belangrijk!
Zorg ervoor dat je je aanvraag voor verlofuren hebt afgestemd met je leidinggevende van het bedrijf waar je werkt. Pas als zij akkoord geven op je verlofaanvraag, kun je de verlofuren opnemen.

Op deze site kun je direct solliciteren op de vacaturepagina invullen. Met het invullen daarvan sta je nog niet officieel ingeschreven bij Rispens Uitzendbureau. We nemen binnen 1 werkdag contact met je op om je te informeren over de mogelijkheden. Op basis daarvan nodigen wij je uit voor een intakegesprek om je inschrijving compleet te maken.
Je kunt uiteraard ook langs komen op een vestiging van Rispens Uitzendbureau. Het is dan wel handig om van tevoren even te bellen om een afspraak te maken. Onze contactgegevens vind je hier.

Als je 21 jaar of ouder bent en minimaal 8 weken via Rispens Uitzendbureau hebt gewerkt, heb je recht op pensioenopbouw via de Stipp Basispensioenregeling. De premie bedraagt 2,6% van het bruto loon en wordt volledig door Rispens Uitzendbureau betaald.
Zodra je minimaal 52 weken hebt deelgenomen aan de basispensioenregeling, ga je pensioen opbouwen via de Stipp Plusregeling. Binnen de Plusregeling is de pensioenpremie 12% maar daarvan betaal je zelf 4% mee als werknemersbijdrage. Wij zorgen ervoor dat de pensioenregelingen correct worden ingehouden op je loonstrook en afgedragen aan het Stipp pensioenfonds.

Share This