0592 - 614046 info@rispens.nl

Indien je één of meerdere vakantiedagen opneemt, wordt jouw aanvraag in de desbetreffende week verwerkt. Uiteraard wordt bij de verwerking van je aanvraag gekeken naar je openstaande saldo, welke je vindt op je loonstrook.

Heb je aan het einde van je dienstverband nog een aantal vakantiedagen over, dan zullen deze uiterlijk 6 weken na je laatste werkdag worden uitbetaald. Naast vakantiedagen heb je recht op vakantietoeslag. Deze bedraagt 8% van het bruto salaris en wordt jaarlijks automatisch in de eerste week van juni uitbetaald of – indien je tussentijds stopt met je werkzaamheden – bij de eindafrekening 6 weken na je laatste werkdag.