0592 - 614046 info@rispens.nl

Indien je ziek bent, dien je je persoonlijk, vóór aanvang van de werkzaamheden, uiterlijk vóór 09.00 uur op de dag van ziekte, ziek te melden bij het bedrijf waar je te werk bent gesteld én bij de vestiging van Rispens Uitzendbureau die je heeft uitgezonden.
Als je tijdens het werk ziek wordt en niet meer kunt werken dan meld je dit bij je direct leidinggevende van het bedrijf waar je tewerkgesteld bent én bij Rispens Uitzendbureau.
De ziekmelding moet door jou zelf worden gedaan. Het is belangrijk om je op tijd ziek te melden omdat we geen ziekmeldingen (en ziekengeld) met terugwerkende kracht kunnen verwerken.

Ben je weer hersteld? Meld dit dan ook weer bij zowel je leidinggevende van het bedrijf waar je werkt als bij Rispens Uitzendbureau.