0592 - 614046 info@rispens.nl

Als je werkt voor Rispens Uitzendbureau, dan heb je naast de normale beloning recht op vakantiedagen, vakantiegeld en in een aantal gevallen op loondoorbetaling bij bijzonder verlof. Deze reserveringen worden berekend op basis van een cao vastgesteld percentage van het bruto uurloon.
Je kunt je verlofuren declareren via het online urenportaal of via het werkurenbriefje. Uiteraard wordt bij de verwerking van je aanvraag gekeken naar je openstaande saldo, welke je vindt op je loonstrook. Is er sprake van bijzonder verlof? Dan heb je in een aantal (cao vastgestelde) situaties recht op loondoorbetaling. Je kunt bij bijzonder verlof het beste even contact met ons opnemen om dit af te stemmen.
Belangrijk!
Zorg ervoor dat je je aanvraag voor verlofuren hebt afgestemd met je leidinggevende van het bedrijf waar je werkt. Pas als zij akkoord geven op je verlofaanvraag, kun je de verlofuren opnemen.