0592 - 614046 info@rispens.nl

Als je 21 jaar of ouder bent en minimaal 26 weken via Rispens Uitzendbureau hebt gewerkt, heb je recht op pensioenopbouw op grond van de Basispensioenregeling. De premie bedraagt 2,6% van het bruto loon en wordt volledig door Rispens Uitzendbureau betaald.
Voor uitzendkrachten die ouder zijn dan 21 jaar en werkzaam zijn op basis van een Fase B of Fase C detacheringsovereenkomst geldt de Pluspensioenregeling. De pensioenpremie voor het pluspensioen wordt jaarlijks vastgesteld. Twee derde van de pensioenpremie wordt door Rispens Uitzendbureau betaald, één derde komt voor jouw rekening. De bijdrage zal automatisch worden ingehouden op je salaris.
Beide pensioenregelingen worden afgestort bij het pensioenfonds voor uitzendkrachten (StiPP).